Reader Comments

Reader Comments

Peace be to this house. (Luke 10:5)

"potapovyigoret" (2019-01-19)

 |  Post Reply

The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
(Mark 1:15)

Die tyd het aangebreek. Die koninkryk van God is naby. Bekeer jou en glo in die evangelie. (Markus 1:15)