Author Details

Hamman, Nadine

  • USAN2016 - General Papers
    Gestorwe geliefdes: die neerslag van die mite van Orfeus en Euridike in die herkonstruksie van die selfnarratief / Lost loved ones: the myth of Orpheus and Eurydice in the reconstruction of the self-narrative
    Abstract