Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

General Papers

Un-mixing Afrikaans mixed adposition order
Erin Pretorius
’n Aanleerderwoordeboek vir vreemdetaalsprekers in ’n Afrikaanse taalverwerwingskursus op universiteitsvlak.
Dané Claassen
Die rol van die forensiese linguis in handelsmerkdispute in Suid-Afrika
Elmarie Viljoen-Massyn
A comparison of Cape Muslim Afrikaans and Orange River Afrikaans, with a special focus on Tense, Aspect, and Mood.
Christine Cozien
Afrikaans (r) variation and individuals in interaction: from patterns of frequency towards moments of meaning
Yolandi Ribbens-Klein
Afrikaneridentiteit in post-94 prosatekste: 'n verkenning
Frederick Johannes Botha
Triomf van roman na film: filmverwerking as interpretasie
Adean van Dyk
"Ja, toe is ek soos, ja..." "Soos as pragmatiese merker in Studenteafrikaans
Annamarie Fourie
Die vertaling van ’n hibriede teks: ’n Ondersoek na die uitbeelding van karakters in 7Days en Cobra van Deon Meyer.
Ruchelle Kleyn
Die ontwikkeling van ’n rekenaar-gebaseerde opleidingsmodel vir opvoedkundige tolking
Vonette Smit
Kleinboer as Johannesburgse flaneur
Barbara Burger
Motivering as kritiese faktor by die verdere aanleer van Afrikaans as eerste addisionele taal op tersiêrevlak
Loraine Prinsloo
Early Cape Latin Ethnography. Grevenbroeck and "the Other"
Tycho Maas
Ms
Laurinda Cecilia Van Tonder
Die rol van die bruikbaarheidsbenadering binne die e-leksikografie
André Henny Du Plessis
Displaced desires in colonial South Africa: Olive Schreiner's From Man to Man
Sanja Nivesjö
Kohesiepatrone as moontlike kenmerk van outeurstyl
Anneen Church
Kinderliteratuur - 'n Ondersoek na die dinamiese verhouding tussen die skrywer, (voor)leser en kind deur ʼn psigoanalitiese en kognitiewe lens
Anke Salomie Theron
’n Genregebaseerde benadering tot die ontwikkeling van skryfvaardighede in Afrikaans as tweede taal op universiteitsvlak
Arné Greyling
Impartiality in Conference Interpreting in the Light of Interpreting Norms
Esra Ozkaya
Die uitbeelding van die vrou in Huisgenoot in 1963 en 2013: ’n Multimodale diskoersanalise
Susann Hermina Marais
Code-switching as a persuasive device in South African advertising
Jennali Cowley
Onervare skrywers se gebruik van selfverwysers in akademiese skryfwerk
Adéle Jordaan
Die problematiek en bepaalde leemtes waarmee die Afrikaanse filmbedryf tans gekonfronteer word.
Christa Steyn
"Taming Untamed Pests": Representing Female Sexualities in Tiyambe Zeleza's Smouldering Charcoal and James Ng'ombe's Sugarcane With Salt
Asante Lucy Mtenje
Strategies used in the translation of fixed expressions in magazines: A comparison of selected texts with Afrikaans as source language and South African English as target language
Alan Murdoch
Reading independently and with comprehension: A case study.
Eugene Patrick Marais
Meertalige onderrigstrategieë in Hoëronderwysinstellings
Johann Carl Rademeyer
Die vita contemplativa: ʼn gerontologiese benadering tot die poësie van Hennie Aucamp
Stefan Van Zyl
Die gebruik van Afrikaanse lirieke om die uitspraak van Taalverwerwingstudente te verbeter.
Jaydey Sass
Split Pronominal Adverbs in Dutch: Meaning-full or meaning-less
Nickolas Sebastiano de Carlo
The semantics of the aan-construction in sixteenth-century Dutch
Dario Rens
Pratchett and Bakhtin: Ankh-Morpork as Bakhtinian carnival
Ria Mariza Breytenbach
Wat spook in die roman-oeuvre van Etienne van Heerden?
Mariëtte van Graan
John Keats and the labyrinthine process of the Imagination
Nerike Combrink
Die Afrikaanse digkuns as ’n gedugte deelnemer aan die “geologiese wending”?
Maria Magdalena Snyman
UNDERSTANDING ISIXHOSA, HISTORYGENRES AND THEIR LINGUISTIC RESOURCES: THE FUNCTIONAL MODEL
Sibongile Saraphina Xamlashe
Die studie van musikaliteit met die fokus op Marlene van Niekerk se dieregedigte in Kaar (2013).
Anelda Marx
MISTIEK IN INGRID WINTERBACH SE ‘DURBAN-DRIELUIK’
Dewaldt Barthel
“Did you think I’d forgotten you?” – The continuum of narrative in House of Cards
Jan-Hendrik Swanepoel
Gestorwe geliefdes: die neerslag van die mite van Orfeus en Euridike in die herkonstruksie van die selfnarratief / Lost loved ones: the myth of Orpheus and Eurydice in the reconstruction of the self-narrative
Nadine Hamman
PATTERNS OF USE OF AND ATTITUDES TOWARDS THE AFRIKAANS LANGUAGE BY SOUTH AFRICAN EXPATRIATES: A SOCIOLINGUISTIC PERSPECTIVE.
Mariam Parker
Persoonlike trauma in die werk van Marita van der Vyver
Schalk Jacobus Lubbe
Die Suid-Afrikaanse ‘misdaadfiksie’ in Afrikaans
David Jonathan Amid